Barion Pixel

Általános rendelkezések:

 1. A webáruház üzemeltetője (továbbiakban adatkezelő)
  Magyarfalvi László e.v.
  Nyilvántartási száma: 2564890
  7030 Paks, Móra Ferenc. u. 23.
  Telefon: +36209325164
  E-mail: info@jelolofestek.hu
 2. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114017/2017.
 3. Kapcsolatfelvételi űrlap
 4. Felhasználó a továbbiakban minden olyan felhasználó, aki a weboldalt látogatja, szolgáltatásait igénybe veszi.
 5. Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az oldalon regisztrált felhasználók esetében történik.
 6. 2011.-ben az országgyűlés elfogadta az új adatvédelmi törvényt, amely hatályon kívül helyezi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt. A T/3586. számon benyújtott törvényjavaslat "Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" címet viseli, amely 2011.06.17. napján került benyújtásra az Országgyűléshez és 2011. július 11. napján került elfogadásra. A törvény a Magyar Közlöny 2011. 07. 26. napi számában került kihirdetésre.
 7. A kezelt adatok a regisztráció során kötelezően és önként megadott adatok. A személyiségi jogok védelme alá tartozó adatok tárolása írásos beleegyezés alapján történik.
 8. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz), valamint a megrendelt szolgáltatások lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
  Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
 9. Az adatkezelés időtartama a felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében addig tart, amíg a felhasználó nem törli az adatait. Az adatok (azonosító törlése) önkéntes döntése alapján törlési igényének beérkezésétől számított maximum 30 napon belül töröljük az adatokat, melyről írásban értesítjük a felhasználót. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát azonnal töröljük és erről értesítést küldünk.
 10. A személyes adatok (felhasználói fiók) törlése az oldalra bejelentkezve hajtható végre. A törlést követően email visszajelzést küldünk, benne egy megerősítésre váró hivatkozással. Ha 24 órán belül nem hagyja jóvá a fiók törlésére indított kérelmet, minden adata változatlanul marad a rendszerben. A törlés jóváhagyása után a felhasználó minden személyes adata törlésre kerül azonnal a rendszerből.
 11. Lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra önkéntes alapon. Ebben az esetben a felhasználó reklámanyagokat, hírleveleket kaphat emailben, de személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra. Az ilyen jellegű szolgáltatásokról lehetőség van leiratkozni.
 12. Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson azáltal, hogy a cookie-k "megjegyzik" Önt és személyes beállításait. A cookie egy egyszerű szöveges fájl (általában néhány KB terjedelmű), amelyet weboldalunk az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a weboldalunk tudja lekérni vagy elolvasni. A cookie-kat elképzelheti úgy, mint a weboldal memóriáját, amelynek segítségével a weboldal többszöri látogatása után képes megjegyezni Önt.
  Minden cookie egyedi a webböngészőhöz szabottan. Olyan információkat tartalmaz, mint például egyedi azonosítóérték, oldalnév, valamint néhány számérték. Ezek segítségével az Ön és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.
  A cookie-k két típusát különböztetjük meg: "munkamenet-cookie-k" és "maradandó cookie-k". A "munkamenet-cookie-kat" (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A "maradandó cookie-k" (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal - bár személyesen nem azonosítja be Önt - felismeri, mint visszatérő látogatót.
 13. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 14. Felhasználónak jogában áll az adatkezelőtől információt kérni a személyes adatainak felhasználásáról, illetve kérheti azok törlését a rendszerből.
 15. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) egy új, digitális adatvédelmi szabályzat, amelyet 2018. május 25-én vezettek be. Az EU-ban a különböző adatvédelmi jogszabályok széles skáláját egységesíti egy olyan központi szabályozási keretbe, amely minden tagállam felhasználóinak megfelel. A GDPR előírásainak megfelelően Ön kezelheti személyes adatait. A "Saját fiók" (felhasználónévre kattintva érhető el) menüpontban a "GDPR Jogaim" opciónál találja az összes, személyes adataival összefüggő adatfelhasználási beállítást.
 16. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat. Felhasználó lehetősége továbbá a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtti jogérvényesítés. Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén a mindenkori adatvédelmi biztoshoz is fordulhat (1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.). Adatkezelő a Paksi Városi Bíróság kizárólagosságát köti ki.