Barion Pixel

Vásárlási szerződés

A webáruház üzemeltetője (továbbiakban HHS Iroda):

  • HHS Iroda - Magyarfalvi László e.v.
  • Nyilvántartási száma: 2564890
  • Adószám: 61885349-2-37
  • KSH szám: 61885349620223117
  • Székhely: 7030 Paks, Móra Ferenc. u. 23.
  • Telefon: +36209325164
  • E-mail: info@jelolofestek.hu
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114017/2017.

Ezen szerződés a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól alkalmazásával összhangban létrejött szerződés. A HHS Iroda és a fogyasztó közötti szerződés az alábbi jogokat és kötelezettségeket tartalmazza:

a) Fogyasztó a megrendelt árut vagy szolgáltatást, a megrendelés HHS Irodához való beérkezését követő visszaigazolás kézhezvételének
idejétől kötelezettséget vállal az áru vagy szolgáltatás megvásárlására.
b) Fogyasztó vállalja, hogy az áru vagy szolgáltatás ellenértékét az átvételekor, a HHS Iroda által tett árajánlatban vagy árjegyzékben szereplő áron, valamint a felmerülő – előzetesen fogyasztóval ismertetett – egyéb költségeket (pl. szállítási költség) megfizeti.
c) Fogyasztó választhat fizetési módként olyan költségkímélő megoldást, hogy a szállítási költségeket ez által csökkentse. Erre abban az esetben van lehetőség, ha a fogyasztó vállalja, hogy az áru vagy szolgáltatás ellenértékét a HHS Iroda által kibocsátott számla másolati példányának kézhezvételekor az áru vagy szolgáltatás ellenértékét a HHS Iroda bankszámlájára utalja 5 munkanapon belül. HHS Iroda vállalja, hogy az áru vagy szolgáltatás ellenértékének bankhoz történő beérkezését követően fogyasztónak eljuttatja a megrendelt árut vagy szolgáltatást, az eredeti számlával együtt. Ebben az esetben a postai úton történő szállítási költség kedvezményes áron lesz elszámolva.
d) Fogyasztónak joga van a szerződéstől való elállásra 14 napon belül indoklás nélkül. Az elállás jogát a fent hivatkozott Kormány rendelet 9-12. pontja szabályozza. A szerződéstől való elállással kapcsolatosan felmerülő költségek a fogyasztót terhelik. A megrendelt árut fogyasztónak vissza kell juttatnia a HHS Irodának, eredeti és sértetlen állapotban a számla eredeti példányával együtt. Szoftverek esetében a szerződéstől való elállást a szoftverhez tartozó licencszerződés külön is szabályozza.
e) A szerződéstől való elállás részletes tudnivalóit a hivatkozott kormányrendelet 9-11 pontjai tartalmazzák.
f) Az írásos formában fogyasztónak eljutatott árajánlatokban szereplő árak 30 napig érvényesek a kiadástól számítva, amennyiben nincs feltüntetve más időpont az ajánlaton. Egyéb árak a HHS Iroda aktuális árjegyzéke alapján kerülnek kiszámításra.
g) A szállítási költség mindig a szállító szervezet aktuális árjegyzéke alapján kerül kiszámításra.
h) Az esetleges, szállításból bekövetkező károkért a HHS Iroda felelősséget nem vállal.
i) HHS Iroda a fogyasztó adatait bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. Ez alól kivétel a szoftverek élesítéséhez szükséges adatok megadása, az élesítést végző szervezet számára.
j) Jelen szerződéstől való eltérés a HHS Iroda és fogyasztó között egyedi, írásos megállapodás alapján történhet. A HHS Iroda és a
fogyasztó, a szerződésben és a hivatkozott kormányrendeletben szereplő jogairól és kötelezettségeiről érvényesen nem mondhat le.
k) Egyéb jogi vitákban a szerződött felek a Paksi Városi Bíróság illetékességét elfogadják.
l) Jelen szerződés – amennyiben a fogyasztó azzal szemben kifogásokat nem támaszt – a megrendelés érvényességétől lép életbe, melyet az a) pont szabályoz.
m) A szerződés megszűnik, amennyiben a fogyasztó jogosan eláll megrendelésétől, vagy a megrendelt árut vagy szolgáltatást érvényes
számlával igazoltan teljesítette a HHS Iroda, illetve a Kormány rendeletben meghatározott lemondási határidők lejárnak.
n) Az online vitarendezési platform (OVR) magyarországi megfelelője (AVR) lehetőséget biztosít a feleknek az esetlegesen felmerülő vitás kérdések online rendezésére. A felület elérési linkje: http://ec.europa.eu/odr

A webáruházban megvásárolható minden áru kizárólag otthoni vagy ipari használatra készült. A köz- vagy magántulajdon megrongálása az állami és helyi törvények szerint illegális, és ilyen áruk birtoklása törvénytelen a kiskorúak számára! A webáruház nem vizsgálja a vásárló életkorát és a megvásárolt áru felhasználásának módját. Ezért nem vállal felelősséget az azok használatából bekövetkező károkért!